Satin

Honor

Pk´s Möller 

Viltgrå hona född 2015. Utställd på 93,5 p